Posició

1. La filosofia

Escrit per Administrador el . Desat a Notícies

El Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic pretén donar continuïtat a les polítiques ambientals que es desenvolupen a la ciutat i acostar-les a l’àmbit escolar. En aquest context, es vol incentivar i fomentar la participació dels centres d’ensenyament en projectes d’ambientalització del propi centre. També es volen establir canals que afavoreixin l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres i entre els alumnes.

El programa s’integra en la Xarxa d’Escoles per al Sostenibilitat de Vic, formada per 9 centres i l’Ajuntament.

El Programa ofereix :

  • Assessorament  als centres
  • Espais d’interrelació entre alumnes, docents i centres
  • Recursos educatius
  • Visites a equipaments
  • Formació als mestres

Consultes i reserves

Escrit per Administrador el . Desat a Notícies

Per fer-nos arribar les vostres sol·licituds, peticions d’assessorament, dubtes, comentaris, informació d’interès per compartir… podeu contactar per telèfon o per correu electrònic amb:

Fabiola Mora – Tècnica d’educació ambiental de l’Ajuntament de Vic
Tel. 93 702 72 83
programamediambient@vic.cat

Jordi Boadas – Tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Vic
Tel. 93 702 72 83
programamediambient@vic.cat

Assessorament als centres

Escrit per Administrador el . Desat a Notícies

El Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic vol donar suport als centres per tal de desenvolupar els seus propis projectes d’ambientalització (Agenda 21 escolar, Escoles verdes, projectes mediambientals, campanyes informatives, accions mediambientals, etc.) amb l’objectiu de respondre a les necessitats de cada centre en coherència amb el seu propi projecte mediambiental.

També es preten compartir i elaborar projectes comuns a través de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Vic (XESVIC)

Des del Programa es facilitarà informació sobre accions o campanyes de l’Ajuntament que es puguin desenvolupar des de les escoles, sobre recursos mediambientals per recolzar temàtiques que es vulguin treballar des de l’escola i sessions d’assessorament als mestres.

Aquest suport es donarà de manera coordinada per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

Presentació del Catàleg de serveis i recursos municipals adreçats als centres educatius

Escrit per Administrador el . Desat a Notícies

Des de fa anys l’Ajuntament de Vic ofereix activitats diverses a les escoles i també serveis concrets amb l’objectiu de donar suport a la seva tasca educativa.

Els darrers anys aquestes propostes han augmentat, s’han presentat en diferents moments del curs escolar i han suposat l’entrada de diversos professionals a les aules.

Per evitar petites disfuncions, des del Projecte Educatiu de Ciutat s’ha volgut fer un pas endavant en l’organització i la sistematització de totes aquestes propostes educatives i s’ha elaborat un “Catàleg de serveis i recursos municipals adreçats als centres educatius” on hi ha recollida tota l’oferta municipal que actualment l’Ajuntament ofereix als centres educatius de la ciutat.

En aquest catàleg hi ha inclosa la oferta del Programa Educatiu de Medi Ambient que enguany  evoluciona de nou i replanteja els seus continguts així com la seva gestió per adaptar-ho a la nova Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Vic (XESVIC)

La presentació d’aquest catàleg es farà el proper dimecres 7 de setembre a les 13h a la Sala de la Columna de l’Ajuntament.

L’acte comptarà amb la presència de la Regidora d’Educació, Anna Erra.

Inspecció del riu Gurri pel Col·legi Sant Miquel dels Sants

Escrit per Administrador el . Desat a Notícies

Els dies 2 i 13 de maig de 2011, els alumnes de 4t d’ESO de Biologia-Geologia van realitzar la inspecció de primavera al tram del riu Gurri apadrinat, entre la Font del Pas i el Pont de Ferro. L’experiència es valora positivament.

En el document següent podeu consultar els resultats d’aquesta primera inspecció.

Inspecció Primavera 2011. Col·legi Sant Miquel dels Sants

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex