Posició

Inspecció Gurri: 9/2014 - Sant Miquel dels Sants

Escrit per Sant Miquel dels Sants el . Desat a Inspeccions

Riu
Gurri
Época de la mostra
9
Data
17-10-2014
L'aigua Flueix?
1
Nivell de l'aigua

El nivell de l'aigua és l'habitual per l'època de l'any?

Més alt

Vegetació aquàtica
  • Algues filamentoses, molses, hepàtiques

    Entre el 10% i el 50%

  • Algues globulars i/o laminars adherides al substrat

    Menys del 10%

  • Fanerògames i asprelles

    Menys del 10%

Amplada (m)
⟷ 5.25m
Fondària (m)
↨ 0.33m
Secció (m²)
1.7325m²
Velocitat (m/s)
0.417m/s
Cabal (m³/s)
0.72245m³/s
Color de l'aigua
Fangós
Olor de l'aigua
No fa olor
Impactes detectats
Deixalles: pancarta, rajoles, plàstics, papers, llaunes, vidres, runes, 1 Col·lector
Temperatura
16.3ºC
Transparència
2
Nitrats
30
PH
8
Oxigen disolt
4
% de saturació
37

"Trackback" des de la teva web.

Deixa un comentari

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex