Posició

Inspecció Gurri: 9/2015 - CEIP Andersen

Escrit per CEIP Andersen el . Desat a Inspeccions

Riu
Gurri
Época de la mostra
9
Data
19-10-2015
L'aigua Flueix?
1
Nivell de l'aigua

El nivell de l'aigua és l'habitual per l'època de l'any?

Més baix

Vegetació aquàtica
  • Algues filamentoses, molses, hepàtiques

    Entre el 10% i el 50%

  • Algues globulars i/o laminars adherides al substrat

    Menys del 10%

  • Fanerògames i asprelles

    Menys del 10%

Amplada (m)
⟷ 2.5m
Fondària (m)
↨ 0.8m
Secció (m²)
2m²
Velocitat (m/s)
0.1m/s
Cabal (m³/s)
0.21m³/s
Color de l'aigua
Transparent
Olor de l'aigua
No fa olor
Impactes detectats
ús agrari, ús recreatiu, abocadors il·legals, vores esbrostades i infraestuctures viàries( pont i camins, palanques)
Temperatura
9ºC
Transparència
3
Nitrats
20
PH
8
Oxigen disolt
0
% de saturació
0

"Trackback" des de la teva web.

Deixa un comentari

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex