Posició

Inspecció Gurri: 9/2015 - Pare Coll

Escrit per Pare Coll el . Desat a Inspeccions

Riu
Gurri
Época de la mostra
9
Data
10-11-2015
L'aigua Flueix?
1
Nivell de l'aigua

El nivell de l'aigua és l'habitual per l'època de l'any?

Vegetació aquàtica
  • Algues filamentoses, molses, hepàtiques

    Entre el 10% i el 50%

  • Algues globulars i/o laminars adherides al substrat

    Menys del 10%

  • Fanerògames i asprelles

    Menys del 10%

Amplada (m)
⟷ 5.74m
Fondària (m)
↨ 0.1m
Secció (m²)
0.574m²
Velocitat (m/s)
0.247m/s
Cabal (m³/s)
0.141m³/s
Color de l'aigua
Transparent
Olor de l'aigua
No fa olor
Impactes detectats
Ús agrari, ús urbà, ús recreatiu, un col·lector, papers, llaunes, plàstics i un areosòl
Temperatura
17ºC
Transparència
4
Nitrats
5
PH
7
Oxigen disolt
8
% de saturació
77

"Trackback" des de la teva web.

Deixa un comentari

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex