Posició

Inspecció Méder: 9/2016 - Sagrat Cor

Escrit per Sagrat Cor el . Desat a Inspeccions

Riu
Méder
Época de la mostra
9
Data
19-10-2016
L'aigua Flueix?
1
Nivell de l'aigua

El nivell de l'aigua és l'habitual per l'època de l'any?

Més baix

Vegetació aquàtica
  • Algues filamentoses, molses, hepàtiques

    Menys del 10%

  • Algues globulars i/o laminars adherides al substrat

    Menys del 10%

  • Fanerògames i asprelles

    Menys del 10%

Amplada (m)
⟷ 1.2m
Fondària (m)
↨ 0.4m
Secció (m²)
0.48m²
Velocitat (m/s)
0.21m/s
Cabal (m³/s)
0.1008m³/s
Color de l'aigua
Tèrbol
Olor de l'aigua
No fa olor
Impactes detectats
Ocupació de la zona de ribera. Ús urbà Emissió de substàncies. Col·lecyors (19) Fluids de color transparent i inodors. Deixalles: Plàstic, paper, llaunes, excrements de gos (molts) Usos del sòl: Usos agraris (àrees ruderals) Usos urbans (zones urbanitzades)1
Temperatura
15ºC
Transparència
0
Nitrats
20
PH
7
Oxigen disolt
4
% de saturació
37

"Trackback" des de la teva web.

Deixa un comentari

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex