Posició

Inspecció Méder: 3/2017 - Sagrat Cor

Escrit per Sagrat Cor el . Desat a Inspeccions

Riu
Méder
Época de la mostra
3
Data
19-04-2017
L'aigua Flueix?
1
Nivell de l'aigua

El nivell de l'aigua és l'habitual per l'època de l'any?

Més alt

Vegetació aquàtica
  • Algues filamentoses, molses, hepàtiques

    Menys del 10%

  • Algues globulars i/o laminars adherides al substrat

    Entre el 10% i el 50%

  • Fanerògames i asprelles

    Més del 50%

Amplada (m)
⟷ 7m
Fondària (m)
↨ 0.4m
Secció (m²)
2.8m²
Velocitat (m/s)
1.4m/s
Cabal (m³/s)
3.92m³/s
Color de l'aigua
Tèrbol
Olor de l'aigua
Claveguera
Impactes detectats
Regulació de cabals: assuts/rescloses Ocupació de la zona de ribera: ús urbà, ús recreatiu, vores esbrostades Emissió de substàncies: 3 col·lectors, els fluids són incolors i sense olor. Deixalles: plàstic, llaunes, vidre i cadira
Temperatura
16ºC
Transparència
3
Nitrats
20
PH
8
Oxigen disolt
4
% de saturació
37

Etiquetes:,

"Trackback" des de la teva web.

Deixa un comentari

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex