Posició

Inspecció Méder: 9/2017 - Sagrat Cor

Escrit per Sagrat Cor el . Desat a Inspeccions

Riu
Méder
Época de la mostra
9
Data
25-10-2017
L'aigua Flueix?
1
Nivell de l'aigua

El nivell de l'aigua és l'habitual per l'època de l'any?

Més baix

Vegetació aquàtica
  • Algues filamentoses, molses, hepàtiques

    Entre el 10% i el 50%

  • Algues globulars i/o laminars adherides al substrat

    Menys del 10%

  • Fanerògames i asprelles

    Més del 50%

Amplada (m)
⟷ 2.1m
Fondària (m)
↨ 0.05m
Secció (m²)
0.105m²
Velocitat (m/s)
0.384m/s
Cabal (m³/s)
0.04m³/s
Color de l'aigua
Fangós
Olor de l'aigua
No fa olor
Impactes detectats
Vam observar l'emissió d'un abocament a l'alçada del Sucre amb gran volum d'aigua que va generar escumes. També hem vist com augmenta el nombre de crancs de riu americans, amb l presència de més cries de cranc. Igualment hem pogut observar com sota el pont gòtic han posat unes xarxes per impedir nidificar els coloms i com els coloms se n'hi queden enganxats i moren. En vam veure més de 10 coloms morts penjant de les xarxes i fins i tot un enganxat que no vam poder ajudar.
Temperatura
14ºC
Transparència
0
Nitrats
30
PH
8
Oxigen disolt
8
% de saturació
72

"Trackback" des de la teva web.

Deixa un comentari

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex