Assessorament als centres

El Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic vol donar suport als centres per tal de desenvolupar els seus fotopropis projectes d’ambientalització (Agenda 21 escolar, Escoles verdes, projectes mediambientals, campanyes informatives, accions mediambientals, etc.) amb l’objectiu de respondre a les necessitats de cada centre en coherència amb el seu propi projecte mediambiental.

També es preten compartir i elaborar projectes comuns a través de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Vic (XESVIC)

Des del Programa es facilitarà informació sobre accions o campanyes de l’Ajuntament que es puguin desenvolupar des de les escoles, sobre recursos mediambientals per recolzar temàtiques que es vulguin treballar des de l’escola i sessions d’assessorament als mestres.

Aquest suport es donarà de manera coordinada per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex