Activitats conjuntes XESVIC

P1070120 AEl Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic dóna molta importància a la comunicació entre centres. Per això s’ha creat aquest espai virtual com un recurs on trobar tota la informació del Programa. També vol és una eina de participació entre alumnes, docents i centres, un espai d’intercanvi de centres que treballin en projectes comuns.

Igualment, la celebració de jornades de participació conjunta  permet la vivència personal entre els diferents centres de la ciutat.

Per consolidar els espais de relació i d’intercanvi permanent s’ha constituït la Xarxa d’Escoles per al Sostenibilitat de Vic (XESVIC), formada per totes les escoles que han elaborat i presentat el seu propi Pla d’Acció Ambiental.

Els espais de relació vigents de cara al curs 2021/2022 són:

  • 11è Mercat d’Intercanvi (primària): a l’espera de les indicacions del PROCICAT per COVID19
  • 23a Celebració del dia mundial del Medi Ambient: Bicicletada/caminada fins a l’entorn del riu on es desenvolupa una activitat relacionada amb el medi ambient.
    • Data de celebració:  3 Juny 2022 (divendres)
    • Participants: Alumnes de CS de primària de les escoles que formen part de la XESVIC
    • Pendent de confirmació condicionat a la situació COVID19
Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex