La Filosofia

El Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic pretén donar continuïtat a les polítiques ambientals que es desenvolupen a la ciutat i acostar-les a l’àmbit escolar. En aquest context, es vol incentivar i fomentar la participació dels centres d’ensenyament en projectes d’ambientalització del propi centre. També es volen establir canals que afavoreixin l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres i entre els alumnes.

El programa s’integra en la Xarxa d’Escoles per al Sostenibilitat de Vic, formada per 11 centres i l’Ajuntament.

El Programa ofereix :

  • Assessorament  als centres
  • Activitats conjuntes entre alumnes, docents i centres
  • Recursos educatius
  • Visites a equipaments
  • Formació als mestres
Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 Àlex